AFM-boete maakt claims tegen Fortis kansrijker

AFM-boetes voor het niet volledig informeren van beleggers kosten Fortis 576.000 euro. Maar claims van beleggers kunnen veel hoger uitvallen.

Een nieuwe naam én mooie cijfers. Bart De Smet, bestuursvoorzitter van de Belgische verzekeraar Fortis, dat vanaf april Ageas zal heten, had zich de presentatie van de jaarcijfers gisteren anders voorgesteld. Hij hoopte het pijnlijke verleden van het ‘oude’ Fortis definitief achter zich te laten. Maar het pakte anders uit.

Op dezelfde dag werd bekend dat de Nederlandse beurstoezichthouder AFM Fortis een maand geleden een boete van 576.000 euro oplegde wegens misleiding van de beleggers in juni 2008, toen het toenmalige Fortis bezig was met de ontvlechting en met integratie van de Nederlandse onderdelen van ABN Amro.

In reactie op dit besluit van de AFM kondigde Fortis meteen aan in beroep te gaan . „We zijn de rechtsopvolger van het vroegere Fortis en het is onze verantwoordelijkheid het huidige bedrijf en zijn aandeelhouders zo goed mogelijk te beschermen”, aldus een woordvoerder. Het concern vreest in een draaikolk van juridische claims terecht te komen.

Die angst is niet onterecht. De uitspraak van de financiële toezichthouder is de eerste duidelijke uitspraak van een officiële instantie die erop wijst dat de toenmalige top van Fortis informatie heeft achtergehouden voor de buitenwereld. Die vaststelling is koren op de molen voor adviesbureau Deminor dat namens 2.600 beleggers in Brussel een procedure tegen Fortis is begonnen wegens misleidende informatie.

Ook in Amsterdam heeft Deminor een rechtszaak aangespannen, samen met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) die al met succes een rechtszaak heeft gevoerd tegen de uitgeholde moedermaatschappij van Fortis.

De Ondernemingskamer stemde in november 2008 in met een enquête naar mogelijk wanbeleid. Afhankelijk van dat onderzoek, dat rond deze tijd zou worden afgerond, overwegen Deminor en de VEB schadeclaims in te dienen tegen betrokken Fortis-bestuurders.

Een andere juridische actie die al een tijdje „in stilte” bezig is is die van de Amsterdamse advocaat Hendrik-Jan Bos, namens een groep particuliere beleggers, tegen de drie voormalige Fortis-bestuurders Maurice Lippens, Jean-Paul Votron en Gilber Mittler. Bos diende een claim van „een paar miljoen” tegen hen in, voor het verstrekken van „misleidende informatie in de eerste helft van 2008”, aldus Bos, „toen zij riepen dat het goed ging met Fortis”.

Het huidige Fortis, dat beursnoteringen in Brussel en Amsterdam heeft en alleen nog als verzekeraar actief is, dreigt het slachtoffer te worden van al die claims. Volgens de AFM heeft Fortis op 5 juni 2008 verklaringen afgelegd die onjuist of misleidend waren. Fortis had op 14 juni 2008 bekend moeten maken dat de door Brussel opgelegde verkoop van HBU, een dochter van ABN Amro, een negatieve invloed had op de kapitaalpositie van het concern.

Beleggers zullen die argumentatie gebruiken om aan te tonen dat ze in die bewuste periode niet over alle relevante informatie hebben beschikt. Dit kan leiden tot nieuwe juridische acties tegen Fortis, inclusief eisen tot schadevergoeding: de waarde van het beursfonds kromp sinds begin 2008 van 40 miljard naar 7 miljard euro.

Daarbij komt dat Fortis in 2008 voor een aantal oud-bestuurders bij vertrek een zogeheten contractuele vrijwaring voor juridische kosten heeft afgegeven. Dit is onder meer het geval voor ex-financieel directeur Gilbert Mittler. Die vrijwaring geldt in sommige gevallen ook voor de financiële gevolgen van een juridische uitspraak tegen deze personen.

„Fortis vecht de geldigheid hiervan aan”, aldus het concern. In dit juridische steekspel tegen zijn oud-bestuurders toont de verzekeraar zich strijdvaardig. „We zijn geen makke lammeren”, zegt de woordvoerder. „We hebben gegronde argumenten om die vrijwaring te betwisten.”

Advocaat Mischael Modrikamen, die al eerder de opsplitsing en verkoop van Fortis juridisch aanvocht, verwelkomt het besluit van AFM. „De uitspraak versterkt onze vraag voor een schadevergoeding van 3 euro per aandeel”, aldus de Belgische advocaat.

    • Piet Depuydt