Omstreden opslag van CO 2

Door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer (met name de uitstoot van CO2) warmt de aarde steeds verder op. Het kabinet stimuleert de afvang, transport en opslag van CO2. Het Chemelot-terrein in Geleen is, naast Barendrecht, een van de twee locaties voor een proefproject voor ondergrondse CO2-opslag.

De CO2 is afkomstig van de ammoniakfabrieken van DSM Agro. In de eerste fase gaat het om 10.000 ton CO2 (dit is minder dan de ammoniakfabrieken in een week uitstoten). Als dat een succes wordt, begint in 2012 de tweede fase. Daarin zal het gaan om 200.000 à 300.000 ton CO2-uitstoot per jaar.

„Dit project biedt belangrijke kansen voor Limburg”, zegt Bart Bux, bestuursadviseur van de gemeente Sittard-Geleen. „Het is een technologische vernieuwing waarbij het kolengebied op een nieuwe manier gebruikt wordt. Er zal in Limburg voor miljoenen euro’s geïnvesteerd worden, in het bijzonder in Sittard-Geleen.”

DSM en het ministerie van Economische Zaken overleggen nog over de subsidies. „De verwachting is dat de Crisis- en herstelwet als katalysator werkt voor het uitvoeren van het project”, aldus Bux.

De milieufederatie Limburg en de stichting Greatheidecomité zijn vooralsnog tegen het project „en tegen de Crisis- en herstelwet”, voegt Toine Wuts er in één adem aan toe.

„Er is onvoldoende alternatief onderzoek gedaan en met de nieuwe wet in de hand worden de mogelijkheden daartoe ernstig beknot”, aldus Wuts.