Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Natuur moet wijken voor Limburgse economie

De Buitenring Parkstad Limburg werd niet genoemd als één van de projecten van de Crisis- en herstelwet, maar CDA-gedeputeerde Ger Driessen wist zijn partij- en streekgenoot minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) enthousiast te krijgen voor het project.

De Buitenring Parkstad Limburg is een nieuwe ringweg, die vanaf de A76 in Nuth via de noordzijde van Heerlen en Brunssum en vervolgens via Landgraaf en Kerkrade aansluit op de N281. De Buitenring wordt, zo motiveert gedeputeerde Driessen, aangelegd in het kader van de verbetering van de economische positie. De weg moet 1 januari 2015 gereed zijn.

Met de Crisis- en herstelwet in de hand kan het zogenoemde inpassingsplan (bestemmingsplan op provinciaal niveau) sneller worden vastgesteld. De grootste winst, zo verwacht de provincie, wordt geboekt op het terrein van de vergunningen (vereenvoudiging en vermindering), bij de onteigeningen (sneller) en in het kader van de behandeling van eventuele beroepsschriften bij de Raad van State (half jaar). Driessen: „Dat betekent dat we dankzij de crisis- en herstelwet in de loop van 2011 kunnen starten met de aanleg van de aansluitingen en van de weg, zodat we die op tijd kunnen realiseren.”

De Crisis- en herstelwet „frustreert het zoeken naar alternatieven”, zegt Pascal Frissen van Milieudefensie. Verkeerstechnisch is de weg niet nodig, zo blijkt uit onderzoek. De regio heeft te maken met een afname van de bevolking van 240.000 naar 180.000 mensen. „Dat resulteert in minder verkeer. De provinciale bestuurders zijn daar blind en doof voor en houden vast aan dit prestigieuze project, dat ten koste gaat van een uniek natuurgebied.”

Frissen signaleert dat het CDA zowel landelijk als regionaal het natuurbeleid steeds meer ter discussie stelt. Hij verwijst naar het pleidooi vorig jaar zomer van CDA-premier Jan Peter Balkenende bij voorzitter Barroso van de Europese Commissie om het Europese natuurbeschermingsbeleid Natura 2000 af te zwakken. Volgens Balkenende schiet Natura 2000, dat de meest waardevolle Europese natuurgebieden moet beschermen, „zijn doel voorbij” en dreigen economische activiteiten te worden lamgelegd door te strikte regelgeving. „Barroso gaf geen duimbreed toe, maar met deze wet probeert Balkenende toch zijn zin te krijgen”, vindt Frissen. „De natuur is de dupe.”