Katelijne het dichtertje

Katelijne, het Zeeuwse meisje van Franca Treur in Dorsvloer vol confetti (Prometheus, € 17,95), is niet het type van de hemelbestormster. Zij is meer iemand die de hemel bespiedt en daar zo haar gedachten over heeft. Voor deze 12-jarige hoeft de wereldorde niet op de schop. Zij klaagt niet over het leven op het platteland, ook al komen de hoogtepunten ervan ons misschien niet heel opwindend voor: koorzang, een stiekem ritje in een kermisattractie, een feest op de boerderij. Katelijne is al gelukkig als vader en moeder blijk geven van waardering of genegenheid en als zij kan lezen en in haar dagboek schrijven. Zij is meer een denker dan een doener. Een dichtertje. Zij vertelt verhalen. En de mooiste verzint ze speciaal voor oma, die zich zorgen maakt over haar overleden man. Hij viel in de gierput en was niet meer te redden. Oma is bang dat hij niet in de hemel is terechtgekomen omdat ‘zijn genadetijd’ voorbij is gegaan zonder dat er een teken is gekomen van boven. Om haar gerust te stellen, schudt Katelijne enkele goddelijke vingerwijzingen uit haar mouw. Zo kan oma de illusie koesteren dat het met opa goed is gekomen.

Titaantje Katelijne hoeft niet op een stapel rotsblokken te klimmen om haar stem te verheffen tegen God. Zij heeft een subtielere manier gevonden om aan Zijn heerschappij te morrelen: zij is, hoe jong ook nog, de schepper van haar eigen universum.

Janet Luis

    • Janet Luis