Hoe moeilijk is het runnen van een stembureau?

‘Stelletje amateurs! We zijn Bosnië niet! Hoe moeilijk kan dat tellen van stemmen zijn?’ Op Twitter is de Bananenrepubliek Nederland uitgeroepen nu het rumoer aanzwelt over onregelmatigheden bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Hoe moeilijk het tellen echt is toont een instructiefilmpje van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat gaat zo: open de bus, tel alle stembiljetten, open de biljetten en sorteer ze naar lijst en lijsttrekker, tel dan alle stemmen per lijst en per lijsttrekker en turf per lijst de voorkeursstemmen.

Kiezers in de war

En dat na een lange dag waarop je misschien wel duizend kiezers hebt moeten controleren. Optimale concentratie, urenlang. Je zou er bijna een computer voor inschakelen.


Het tellen is misschien nog wel het makkelijkste van alles. Want getuige een instructiemodule van Binnenlandse Zaken kunnen kiezers het de stembureaumedewerkers behoorlijk lastig maken.

Een rijtje dilemma’s. Hans, één van de stembureauleden, is nog niet aanwezig. Hij belt dat hij iets later komt. Wat nu? Mevrouw Arendsen heeft haast en geeft zonder gestemd te hebben het reeds ontvangen stembiljet terug aan het stembureau. Wat doet u? Meneer Pietersen heeft het verkeerde stipje rood gemaakt. Hoe nu verder? Mevrouw George is de Nederlandse taal niet machtig. Ze wil dat haar man meegaat in het stemhokje. Mag dat? Mevrouw Van Dijk heeft haar koffie omgestoten. Alle kenmerken van haar stempas zijn nog te zien, behalve een deel van haar naam. Laat u haar stemmen?

En dan zijn we er nog niet. Meneer van Doorn is het niet eens met de identificatieplicht en maakt op luide toon zijn ongenoegen kenbaar. Hoe behandelt u zijn klacht? Mevrouw Heijboer overhandigt haar stempas en identiteitsdocument, maar de achternamen op beide documenten komen niet overeen. Ze legt uit dat ze net de naam van haar man heeft aangenomen. Geeft u haar een stembiljet?

Self-service

Verkeerde handelingen in bovenstaande situaties gelden als onregelmatigheden. In de praktijk kan het er nog weerbarstiger aan toe gaan, zo lieten stembureaumedewerkers in Rotterdam zien. Zij verlieten een aantal minuten hun locatie waarop het bureau in een self-service centrum veranderde. “Sommige bezoekers pakten meerdere stembiljetten”, schreef nrc.next vanmorgen.

Lees ook:

NB: Alleen reacties onder vermelding van voor- en achternaam worden geplaatst.

    • Steven de Jong