Historische deal Noord-Ierland

Het parlement van Noord-Ierland heeft gisteren in een historische stemming een akkoord goedgekeurd, waardoor de bevoegdheden van politie en justitie worden overgedragen aan het autonome bestuur in Belfast. De controle over de politie is al jaren een van de gevoeligste onderwerpen in Noord-Ierland. Vooral van katholieke zijde werd de politie vanouds gezien als een tegenstander. Het is geen toeval dat de overdracht van de verantwoordelijkheid over de politie pas als laatste stap in het vredesproces kan worden gezet. Velen duiden het aan als het laatste stukje van de puzzel in de regio, die decennialang door bloedige onlusten werd geteisterd. De Britse premier Brown zei dat de politiek van verdeeldheid nu is vervangen voor de politiek van vooruitgang. „Het is een krachtige boodschap voor degenen die willen terugkeren naar geweld: dat democratie en tolerantie zullen zegevieren.” De protestantse partij UUP was de enige van de partijen in de grote coalitie die Noord-Ierland sinds 2007 bestuurt, die tegen het akkoord stemde. Er is nog flinke druk op de partij uitgeoefend, maar tevergeefs. Uiteindelijk stemden zeventien UUP’ers tegen omdat ze vinden dat Noord-Ierland nog niet klaar is voor een eigen veiligheidsbeleid. De vrees bestaat dat het verdrag niet houdbaar zal zijn zonder de steun van de UUP. (AP)