Hier, voor in tijden van nood

De plannen voor een Europees Monetair fonds komen voor Griekenland te laat.

De oprichting kan nog jaren duren, en de vraag is nog hoeveel macht zo’n fonds krijgt.

De kas van een eventueel Europees Monetair Fonds zou gevuld worden met boetes van eurolanden die de regels van het Stabiliteits- en Groeipact overschrijden. Foto Eureka Slide Using an euro coin in a coin slot muntgeld geld automaten munten FOTO: EU Europese Unie

Toen het Europese monetaire stelsel in 1978 werd opgetuigd, stond in de overeenkomst dat er binnen twee jaar een Europees Monetair Fonds zou komen. Dat fonds heeft om politieke redenen het daglicht nooit gezien.

Nu het plan voor zo’n EMF uit de mottenballen is gehaald als mogelijke oplossing voor de huidige schuldencrisis, is net als toen de voornaamste vraag: hebben eurolanden echt de politieke wil om economisch beter samen te werken? Immers, wie zijn nationale soevereiniteit wil houden, moet er niet aan beginnen.

In februari hadden Daniel Gros van het Brusselse Centre for European Policy Studies en Thomas Mayer van Deutsche Bank het aloude EMF-idee al als fris beleidsdocument door Brussel laten circuleren. En dit weekend was de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble de eerste politicus die zich achter het idee schaarde. Hij zei dat een EMF, een soort Europees IMF dat geld leent aan eurolanden die in financiële moeilijkheden zitten, „het overwegen waard is”.

Een Europees IMF komt te laat om de Griekse problemen op te lossen. Alle regeringsleiders moeten het ermee eens zijn. Zoiets vergt jaren. Maar het biedt op papier uitstekende oplossingen voor het soort problemen dat Griekenland en de eurozone momenteel teistert.

Europese verdragen verbieden rechtstreekse financiële steun aan eurolanden. Burgers in rijke landen als Duitsland en Nederland, die zuinig zijn geweest in jaren van voorspoed, willen landen die dat niet hebben gedaan zelfs geen geld lenen. Vandaar dat Griekenland, mochten de problemen ondanks heftige bezuinigingsmaatregelen toch escaleren, maar één weg rest: een gang naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het IMF in Washington is er om landen noodleningen te verstrekken, in ruil voor verregaande zeggenschap bij het opschonen van de overheidsfinanciën. Sommige grote eurolanden hebben problemen met zo’n dominante IMF-rol op euroterritorium. „Het IMF toelaten is toegeven dat eurolanden hun eigen problemen niet kunnen oplossen”, vindt Schäuble.

De EMF-kas zou gevuld worden met boetes van eurolanden die de regels van het Stabiliteits- en Groeipact overschrijden. De beste leerlingen uit de klas hoeven geen contributie te betalen. Dat spreekt noordelijke landen aan, die vinden dat je een land dat er zelf een potje van heeft gemaakt niet moet belonen. Een land mag volgens Gros en Mayer nooit meer lenen dan wat het zelf in kas heeft gestort. Als vanaf de start van de euro in 1999 een EMF was geweest, berekenden zij, zou er nu 120 miljard euro in zitten.

Tot zover de voordelen van het EMF. De politieke complicaties beginnen bij de vraag wat het EMF kan eisen van een land dat een lening wil. Mag het, net als het IMF, een land onder surveillance plaatsen? Kan het, in ruil voor leningen, regeringen dwingen arbeidswetten te veranderen, niets meer aan Defensie te spenderen, de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen? Kan het invloed krijgen op monetaire beslissingen, die nu worden genomen door de ECB? „Een EMF moet keihard zijn, anders wordt het een bodemloze put”, zegt Charles Wyplosz, hoogleraar Internationale Economie aan het Graduate Institute in Genève. „Ik heb zelf jaren voor een EMF gepleit. Maar ik kom tot de conclusie dat de eurozone nooit zo hard tegen zijn eigen lidstaten kan zijn als het IMF dat van buiten komt en daar geen last van heeft.”

Bondskanselier Merkel, die van Schäubles idee wist, reageert voorzichtig positief. Ze vindt het idee van het EMF „goed en interessant”, maar wees erop dat hiervoor hoogstwaarschijnlijk het Europees verdrag moet wijzigen. En EU-landen hebben circa tien jaar onderhandeld over het Lissabonverdrag – niemand heeft veel zin die doos van Pandora weer open te maken. Voor de Italiaanse minister van Financiën was dat al reden om tegen het EMF te zijn. Jürgen Stark, topman bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt, is evenmin enthousiast. Welk mechanisme je ook bedenkt, zegt hij, het is cruciaal dat landen zich beter gaan gedragen. Preventie van wat Griekenland nu overkomt, daar draait het om. Dat werkt alleen als het EMF keiharde budgettaire eisen stelt, en afdwingt.

Maar diezelfde eisen staan al in het Pact. Probleem: ze worden niet afgedwongen. Waarom? Omdat landen het niet willen. Zolang de sancties waar het Pact van rept theoretisch blijven, en landen als Griekenland kunnen blijven doen wat ze willen, kun je zoveel nieuwe instituties oprichten als je wilt – maar dan verandert er nooit iets. Stark voelt niets voor een tandeloos EMF dat meer politiek is dan technisch, en dat bovendien de ECB-politiek kan proberen te doorkruisen. „Dit kan de euro duur komen te staan.”

Lees ook het commentaar over het EMF op pagina 19

    • Caroline de Gruyter