Fortis beboet voor onjuiste voorlichting

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legt de Belgische Fortis Holding een boete van 576.000 euro op wegens marktmanipulatie en het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie.

Dat gebeurde in juni 2008. De toenmalige Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar Fortis nam de Nederlandse onderdelen van ABN Amro over. Om te vermijden dat het concern een te grote marktpositie in Nederland kreeg, moest het van de Europese Commissie HBU verkopen, een onderdeel van ABN Amro.

Die verplichte verkoop op last van Brussel had echter een negatieve invloed op de kapitaalvereisten van Fortis. Jean-Paul Votron, de toenmalige bestuursvoorzitter van de bank-verzekeraar, gaf op 5 juni 2008 in een presentatie aan dat de kapitaalbuffer van Fortis „sterk” was. Die mededeling staat volgens de AFM „haaks op de negatieve ontwikkelingen die zich vanaf begin mei 2008 binnen Fortis hebben voorgedaan”.

De AFM verwijst naar een bericht dat op 14 juni 2008 in De Telegraaf verscheen. Daarin stond dat Deutsche Bank als enige kandidaat-koper zulke hoge eisen stelde aan de overname van HBU dat Fortis er zoveel op zou moeten toeleggen dat de financiële doelstellingen voor 2008 en later niet gehaald zouden worden.

Volgens de AFM heeft Fortis „nagelaten koersgevoelige informatie onverwijld, na de publicatie van het Telegraaf-artikel, zelf openbaar te maken”. Fortis gaf daardoor volgens de financiële waakhond „een onjuist of misleidend signaal” en overtrad het verbod op marktmanipulatie.

In oktober 2008 werd Fortis genationaliseerd en opgesplitst. De huidige Fortis Holding, die nog steeds aan de Brusselse en Amsterdamse beurs is genoteerd, is de rechtsopvolger van het vroegere concern. Het bedrijf is nu alleen nog een verzekeraar en verandert de naam in april in Ageas, zo werd vanochtend bekendgemaakt. „We hebben beroep aangetekend tegen het besluit van de AFM”, aldus een woordvoerder. Fortis Holding rapporteerde vanmorgen over 2009 een nettowinst van 456 miljoen euro. De premie-inkomsten bedroegen 15,8 miljard euro.

Lees reconstructie van ondergang Fortis op nrc.nl/fortis