Eerste Kamer houdt vast aan Crisiswet

De omstreden Crisis- en herstelwet is gisteren door de Eerste Kamer niet op de lijst met controversiële onderwerpen geplaatst. Dat betekent dat de wet volgende week wordt behandeld. De wet wordt vrijwel zeker aangenomen.

Een ruime meerderheid in de Senaat van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP is voor behandeling. Het CDA noemde de wet „in ’s lands belang”. De wet moet voor kortere procedures zorgen om zo grote bouw- en infrastructurele projecten te versnellen. De wet had al op 1 januari moeten ingaan, maar liep vertraging op door kritiek van de Eerste Kamer. De senatoren hebben twijfels over het effect van de wet, het beperken van de inspraak en de verhouding tot bestaande wetgeving. Ook is er de vrees dat de wet tot veel juridische procedures zal leiden en juist tot vertraging in plaats van versnelling zal leiden. Na een toezegging van Balkenende eerder deze week om iets te doen aan de omstreden onteigeningsparagraaf in de wet, bleek een meerderheid van de Senaat gisteren voor behandeling van de crisiswet.

Die meerderheid wenste geen rekening te houden met de partijen die het onderwerp in de ijskast willen zetten. De minderheid verwijt de grote partijen de ‘hoffelijkheidsregels’ in de Senaat met voeten te treden. D66-senator Gerard Schouw: „Het is onbegrijpelijk dat de grote fracties de minderheid niet erkennen. De Eerste Kamer is veel politieker geworden.”

De Eerste Kamer besloot gisteren geen enkel onderwerp controversieel te verklaren. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook de Winkeltijdenwet met strengere regels voor koopzondagen, het kraakverbod en het Elektronisch Patiëntendossier worden behandeld.

Een andere wet, die polygamie wil tegengaan, wordt mogelijk wel in de Tweede Kamer controversieel verklaard.

Polygamie: pagina 2

Crisis- en herstelwet: pagina 15