Economie kort

Dreigend verlies van banen bij energieverbruikers

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. De komende tien jaar dreigen in Nederland 15.000 banen te verdwijnen in industrieën die grootverbruikers van energie zijn, als gevolg van relatief hoge stroomprijzen. Met name kunststofproducenten worden getroffen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Roland Berger. Het verlies van banen is gebaseerd op een analyse van de huidige, en verwachte toekomstige stroomprijzen in Nederland en omringende landen. Nederland heeft veel gascentrales en zal volgens het adviesbureau de komende decennia meer moeten betalen om zijn CO2-uitstoot terug te brengen dan bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar veel kerncentrales zijn. Kerncentrales stoten amper CO2 uit. Daardoor wordt elektriciteit in Nederland verhoudingsgewijs duurder. Dat zorgt voor een concurrentienadeel. Bij energie-intensieve bedrijven maakt stroom tot wel 50 procent van de kosten uit.

DSB-curatoren gaan schade verrekenen

Door een onzer redacteuren

Amsterdam. De curatoren van de failliete DSB Bank gaan de schuld die klanten aan de bank hebben, verrekenen met de schadevergoeding die zij tegoed hebben. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de maandlasten van klanten dalen. Dat hebben de curatoren van de failliete bank bekendgemaakt. Veel klanten van de bank van Dirk Scheringa claimen recht te hebben op een schadevergoeding, omdat de bank haar zorgplicht niet zou zijn nagekomen bij het afsluiten van bijvoorbeeld leningen en verzekeringen. De curatoren onderzoeken momenteel van iedere individuele klager of inderdaad de zorgplicht geschonden is en hoe groot de schadevergoeding moet zijn.

Aantal internettaps stijgt met 30 procent

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Het aantal internettaps bij kleine Nederlandse providers is het afgelopen jaar gestegen met 30 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Beheersorganisatie voor Internet Providers (NBIP). De NBIP telde in 2009 330 tapbevelen van justitie en veiligheidsdiensten. In 2008 waren dat er nog 259. Bij deze klanten werd het volledige internetverkeer gemiddeld 27 dagen lang afgetapt. De grote providers maken geen cijfers bekend. De kleine providers zijn goed voor 5 tot 10 procent van het internetverkeer. Dat zou betekenen dat er jaarlijks in totaal 3.300 tot 6.700 Nederlandse internetters worden afgetapt. Alex Bik, voorzitter van NBIP, vermoedt dat het werkelijke aantal hoger is, omdat het voor criminelen wellicht aantrekkelijker is om bij een grotere partij te zitten.