Correcties & aanvullingen

ChristenUnie

In het bericht ChristenUnie wil 12 mld bezuinigen (pagina 1, 8 maart) stond dat het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is verschenen. Dit is onjuist. Het ging om een concept waar de leden nog op kunnen reageren.