Charmante schelmen horen bij de monarchie

Historicus Annejet van der Zijl matigt zich in haar biografie een oordeel aan over het leven van prins Bernhard. Afgaand op de weergave in NRC Handelsblad van 8 maart lijkt dat oordeel voornamelijk ingegeven door haar eigen morele opvattingen over de mens Bernhard. Dat kan, maar dat is niet het werk van de historicus. Verrassender is nog dat zij meent dat het koningshuis een voorbeeldfunctie dient te vervullen. Een historicus die ook de menselijke natuur tot haar aandachtsgebied moet rekenen, dient toch te beseffen dat een koningshuis dat alleen bestaat uit vrome dominees en preutse kwezels geen lang leven is beschoren. De monarchie in onze moderne samenleving vormt een verbindend element door te appelleren aan een breed gedeelde, zij het in intellectuele kringen niet altijd erkende behoefte om ons van tijd tot tijd in sprookjes te verliezen. Daarbij horen mooie prinsessen en kwade feeën, edele ridders en charmante schelmen.

Joost Dirkzwager

Zoetermeer

    • Joost Dirkzwager