A4 staat symbool voor stroperigheid

De Crisis- en herstelwet moet de besluitvorming over de aanleg van nieuwe wegen, zoals de A4 Midden Delfland (tussen Delft en Schiedam) versnellen. Een project waar al bijna een halve eeuw over wordt gesproken, zegt Ferdinand Hoogewoud van ingenieursbureau Arcadis. Hij signaleert dat het met „de procedurele stroperigheid” in Nederland wel meevalt. „De discussie over de A4 heeft zo lang geduurd omdat de politici het niet met elkaar eens waren.”

Over het zeven kilometer lange stuk weg wordt al sinds de jaren vijftig gediscussieerd, waarbij het vooral ging om het natuurgebied van Midden-Delfland. Vooral de gemeente Schiedam heeft de uitvoering van de plannen tot aanleg jarenlang weten te vertragen.

In september 2009 maakte minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) bekend dat het kabinet tot de aanleg had besloten. Daarop kondigde de gemeente Schiedam aan een bezwaarprocedure tegen het besluit te starten.

In het plan van Eurlings wordt de weg deels half en deels geheel verdiept aangelegd en komt er een tunnel. Zo is de weg niet zichtbaar op het maaiveld en wordt de geluidproductie gereduceerd. „Deze oplossing is voor ons niet optimaal en met de Crisis- en herstelwet wordt ons een middel om te ageren ontnomen”, zegt de Schiedamse wethouder Maarten Groene (PvdA). „De wet geeft de rijksoverheid carte blanche en gesloten convenanten kan het Rijk gewoon naast zich neerleggen. Bestuurlijk niet erg netjes. Maar voor premier Balkenende is de A4 een symbool van stroperigheid geworden.”