zie je een fout in 't klimaatrapport?

Wetenschappers, deskundigen en geïnteresseerden kunnen bij het Planbureau voor de Leefomgeving melding maken van fouten die zij menen te hebben gevonden in het rapport van het IPCC. Dit klimaatpanel van de Verenigde Naties schreef een rapport over de gevolgen van klimaatverandering. Daarin zijn fouten ontdekt. Zo stond er dat de gletsjers in de Himalaya in 2035 verdwenen zouden zijn, terwijl 2350 was bedoeld.

Meld de fouten via www.pbl.nl. Het Planbureau voor de Leefomgeving kreeg eerder van voormalig minister Cramer (Milieu, PvdA) opdracht onderzoek te doen naar fouten in het rapport.