Wetenschap kort

Gierzwaluw vliegt 110 km per uur

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Misschien is de gierzwaluw (Apus apus) wel ’s werelds snelste vogel. Onderzoekers maten eind juni 2008 in Zweden de topsnelheden die gierzwaluwen in horizontale vlucht bereiken. Ze rapporteren in de Journal of Avian Biology. Tijdens de trek en tijdens slaapvluchten houden gierzwaluwen een snelheid aan van zo’n 10 m/s. Maar in luidruchtige groepsvluchten (‘screaming parties’) rond de broedplaats kan de snelheid oplopen tot 21 m/s. Er werden uitschieters gemeten van wel 31 m/s, dat is 110 km/h. Er blijkt weinig verband tussen de horizontale snelheid en de frequentie van het klapwieken.

Ups en downs: mentaal en fysiek

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Een beweging omhoog is niet alleen symbolisch de goede kant op, en bij een beweging omlaag gaat het niet alleen metaforisch slecht. Bij mensen die een opwaartse beweging met de arm maken, komen positieve herinneringen gemakkelijker boven en andersom, blijkt uit Nederlands onderzoek, gepubliceerd in Cognition. Daarbij vroegen psychologen proefpersonen naar verschillende gebeurtenissen uit het verleden, bijvoorbeeld iets waar ze trots op waren en iets waar ze zich voor schaamden, terwijl ze knikkers van een bovenste naar een onderste laatje verplaatsten, of andersom.