vandaag

In het nieuws:

Vandaag is de maandelijkse Bisschoppenconferentie in Utrecht. Op dergelijke vergaderingen wordt het beleid van de kerk bepaald. Op de agenda vandaag staat onder andere het misbruik binnen de kerk en de ‘homohostie’.

Het militaire bewind in Birma maakt vandaag de kieswet bekend voor de aankomende parlementsverkiezingen, de eerste verkiezingen in ruim twintig jaar. Uit de wet moet blijken wie mee mag doen en wie niet, ook wordt de stemdatum bekendgemaakt. Politica Aung San Suu Kyi doet waarschijnlijk niet mee aan de verkiezingen, haar oppositiepartij De Nationale Liga voor Democratie waarschijnlijk wel.

De Eerste Kamer praat vandaag over de crisiswet en over de controversiële zaken waarover geen besluit genomen mag worden. Door de kabinetsval wordt de behandeling van onder andere de kilometerheffing en verhoging van de AOW-leeftijd uitgesteld.