Tegenstrijdige signalen over yuan

De gouverneur van de centrale bank van China heeft het tot nu toe sterkste signaal afgegeven dat de yuan misschien in waarde zal mogen stijgen. Maar beleggers moeten niet al te enthousiast raken. Peking lijkt nog steeds geen helder idee te hebben over hoe er met de Chinese munt moet worden omgegaan.

De opmerkingen dit weekeinde van Zhou Xiaochuan hebben de yuan op 8 maart op de termijnmarkt op het hoogste punt in vijf weken ten opzichte van de dollar doen belanden, ondanks het feit dat premier Wen Jiabao een dag eerder had gezegd dat de munt in 2010 stabiel zal worden gehouden.

China wil de verwachtingen over een waardestijging van de yuan natuurlijk temperen, uit angst voor de toevloed van speculatief kapitaal. Toch moeten beleggers waarschijnlijk meer aandacht schenken aan de premier. Het werkverslag van de regering – in feite een jaarlijkse ‘mission statement’ – duidt erop dat het stabiliseren en ontwikkelen van de export dit jaar een hogere prioriteit heeft. In het verleden heeft het verslag ook verwezen naar het corrigeren van onevenwichtigheden in de wereldhandel. Een grotere flexibiliteit van de wisselkoers – in 2008 nog een doelstelling – ontbrak dit jaar in het verslag.

De Chinese Volksbank wil de yuan op de langere termijn flexibeler maken. Maar de bank heeft binnen het overheidsapparaat niet het laatste woord als het om de nationale munt gaat. Beslissingen worden genomen op het niveau van de staatsraad, die ook rekening houdt met de belangen van andere overheidslichamen, zoals het ministerie van Handel, dat meer om de export geeft. De minister van Handel probeerde de opmerkingen van de gouverneur van de centrale bank te bagatelliseren door te zeggen dat een hervorming van de yuan geleidelijk en gecontroleerd zou verlopen.

De beste manier om de conflicterende signalen te interpreteren is door aan te nemen dat Peking nog overeenstemming moet bereiken over de yuan. Dat alleen al duidt erop dat een waardeverhoging van de yuan nog wel even op zich zal laten wachten.

Zelfs de gouverneur zelf was onduidelijk over de timing. Hij zei dat het vastpinnen van de waarde van de munt aan die van de dollar het afgelopen jaar deel had uitgemaakt van het speciale beleid van China ten aanzien van de crisis, zonder uit de doeken te doen wat onder een fatsoenlijk herstel zou worden verstaan. Intussen heeft premier Wen gezegd dat 2010 het ‘lastigste’ jaar zal worden. Het is moeilijk te geloven dat Peking snel veranderingen in de koers van de yuan zal willen doorvoeren zolang de vooruitzichten nog niet helder zijn.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Wei Gu