Primeur met twee vrouwen in raad

Voor het eerst in zestien jaar komen er weer vrouwen in de gemeenteraad van Staphorst, namens PvdA en CDA. Zij kregen bij de gemeenteraadsverkiezingen veel voorkeurstemmen.

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat ze in de belangstelling staat. „Dat er een vrouw in de gemeenteraad komt, zou helemaal geen onderwerp meer moeten zijn”, vindt Herriët Brinkman Maar dat is het wel, in Staphorst.

Herriët Brinkman (CDA) en Liesbert Lubberink (PvdA) worden donderdag geïnstalleerd. Voor de eerste keer sinds zestien jaar treedt er weer een vrouw toe tot de gemeenteraad van Staphorst. De eerste en enige vrouw die tot nu toe in de raad kwam was Tiny Radersma. Zij zat van 1987 tot 1994 voor de PvdA in de raad van Staphorst, een SGP-bolwerk. De Staatkundig Gereformeerde Partij, die uit principe geen vrouwen op kieslijsten plaatst, is vorige week tijdens de gemeenteraadsverkiezingen met vijf zetels de grootste partij gebleven.

Lubberink (46 jaar), leerkracht op een basisschool in Meppel, voelt zich „vereerd” met haar zetel. Brinkman (26 jaar) is „blij”. Beiden kregen veel voorkeurstemmen. „Daaruit blijkt wel dat er behoefte bestaat aan een vrouw in de gemeenteraad”, vindt Brinkman.

Op de vraag waarom het zo lang heeft geduurd, reageert Lubberink: „De meerderheid van de raad bestaat uit partijen die weinig vrouwen op de lijst hebben staan, de SGP doet het zelfs uit principe niet. We zijn niet het meest vooruitstrevende dorp.”

Brinkman: „Hoe langer het duurt, hoe hoger de drempel wordt om je beschikbaar te stellen. Er wordt toch extra op je gelet als je de enige vrouw bent.”

Brinkman, ondernemer in softwareontwikkeling, stelde zich kandidaat „uit passie voor de politiek. Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De rol van volksvertegenwoordiger is daarvoor de meest geëigende manier. Als raadslid heb je zeggenschap.” Anderhalf jaar geleden nodigde CDA-wethouder Klaas Brand haar uit voor een gesprek. „Ik was het enige CDJA-lid (jongerenafdeling van het CDA, red.) in de gemeente Staphorst. Hij vroeg of ik actief wilde worden binnen de fractie. Daar heb ik ja op gezegd.”

Lubberink: „Voor mij is dit een nieuwe uitdaging. En ik vind dat het hoog tijd is voor vrouwen in de gemeentepolitiek.”

Wat vindt Lubberink van de opvattingen van de SGP? Die partij plaatst geen vrouwen op de kieslijst omdat „het regeerambt in strijd is met de roeping van de vrouw”, aldus de SGP. In de ogen van de partij zijn vrouwen gelijkwaardig, maar niet gelijk.

Brinkman: „Ik vind dat iedereen in zijn waarde moet worden gelaten. Dat is hun mening, niet de mijne. Ik vind dat iedereen volksvertegenwoordiger moet kunnen zijn. Ik heb respect voor iedereen, en hoop dat ook terug te krijgen.”

Burgemeester Joop Alssema (ChristenUnie) gaat ervan uit dat de SGP de vrouwen met respect zal benaderen. Zelf vindt hij het „uitstekend” dat er vrouwen in de raad zitten. „De raad moet een afspiegeling zijn van de bevolking.”

Oud-PvdA-raadslid Tiny Radersma, nu 74 jaar en woonachtig in Emmen, ging de vrouwen voor. Zij kwam in 1987 in de gemeenteraad vanwege het tussentijdse vertrek van een partijgenoot. Ook zij ervoer commotie rondom haar beëdiging. Maar de SGP-raadsleden waren „altijd bijzonder aardig. Dat ze moeite hebben met vrouwen op bestuurlijke posities, heb ik alleen gemerkt bij de installatie. De SGP-fractievoorzitter zei toen dat mijn installatie niet in overeenstemming was met hun opvattingen. Naderhand, onder vier ogen, gaf hij aan dat het niet persoonlijk was bedoeld.”

Radersma kon „normaal” functioneren in de raad, zij het dat ze bewust nooit de koffiekopjes vulde. „Een kennis had mij geadviseerd: schenk geen koffie. Dan zit je zo in die rol.” Verder droeg zij uit respect voor haar SGP-collega’s een rok. „Ach, je verschilt al genoeg van mening over andere zaken.”

SGP-fractievoorzitter Klaas Slager zegt dat zijn partij geen onderscheid zal maken tussen vrouwen en mannen in de gemeenteraad. „Deze vrouwen zijn democratisch gekozen.” Dat het raadslidmaatschap voor vrouwen binnen zijn eigen partij ondenkbaar is, speelt geen rol. „Onze vrouwen hebben geen behoefte aan een plaats in het politieke leven.”

    • Annette Toonen