Onderwijs is niet vrij

In het commentaar van 1 maart wordt de gedachte opgeworpen dat homo’s de (katholieke) kerk toch ook gewoon de rug toe kunnen keren. Deze gedachte berust op de misvatting dat religie een vrije keuze is: Dat is ze maar zeer gedeeltelijk, omdat in het algemeen religie in de opvoeding wordt ingeprent; op een leeftijd dus dat er weinig te kiezen valt. Het is voor veel mensen onmogelijk de ideeën die zij in hun jeugd ingeprent hebben gekregen zomaar los te laten. Daarom betekent onze zogenaamde ‘vrijheid van onderwijs’ (de vrijheid om kinderen naar een school met een religieuze kleur te sturen) in feite onvrijheid.

Zou het niet beter zijn als door de overheid gefinancierd onderwijs in religieus opzicht neutraal zou zijn?

Jeroen Manders

Delft

    • Jeroen Manders Delft