George Bush zet zich in voor N-Ierland

De voormalige Amerikaanse president George W. Bush heeft zich, naar vanmorgen bekend werd, ingezet voor parlementaire steun aan het recente akkoord over de overdracht van de verantwoordelijkheid over de politie en justitie in Noord-Ierland. Over dit akkoord, dat vorige maand na lange onderhandelingen werd bereikt, zou het regionale Noord-Ierse parlement later vandaag stemmen.

Bush belde afgelopen vrijdag met de Britse Conservatieve leider David Cameron om er bij hem op aan te dringen zijn invloed aan te wenden bij de Ulster Unionist Party (UUP). Deze kleine protestantse partij, die een alliantie met de Conservatieven heeft gesloten, verzet zich tegen de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het politieapparaat door Londen aan de Noord-Ierse autoriteiten.

De UUP is de enige van de partijen in de grote coalitie die Noord-Ierland sinds 2007 heeft bestuurd, die vandaag tegen het akkoord dreigt te stemmen. De indirecte interventie van Bush en de daaropvolgende directe interventie van Cameron bij de UUP brachten geen verandering in het standpunt van de partij. Die meent dat er nog te veel zaken onduidelijk zijn om haar fiat te geven aan het akkoord.

De controle over de politie is al jaren een van de gevoeligste onderwerpen in Noord-Ierland. Vooral van katholieke zijde werd de politie vanouds gezien als een tegenstander. Het is geen toeval dat de overdracht van de verantwoordelijkheid over de politie pas als laatste stap in het lange vredesproces kan worden gezet. Velen duiden het aan als het laatste stukje van de puzzel in de regio, die decennialang door bloedige onlusten werd geteisterd.

Bush is niet de enige Amerikaan die zich de laatste dagen met Noord-Ierland heeft bemoeid. Ook minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton belde de afgelopen dagen met de partijen.

Een tegenstem van de UUP in het Noord-Ierse parlement hoeft niet te leiden tot afwijzing van het akkoord. Maar de Democratische Unionistische Partij (DUP), de grootste protestantse partij, vreest dat zo’n tegenstem ook in haar eigen gelederen tot nieuwe onrust zal leiden. Veel behoudende protestanten staan nog altijd gereserveerd tegenover de overdracht van de controle over de politie. Ze zijn huiverig om de katholieken hierover medezeggenschap te bieden.