geld kort

Grote verschillen per gemeente in kosten voor begraafplaats

Eindhoven. Er zijn grote verschillen tussen de Nederlandse gemeenten als het gaat om de kosten voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats. Uitvaartcoöperatie DELA heeft dit gisteren bekendgemaakt. Volgens een onderzoek van DELA zijn de verschillen het grootst in de provincie Groningen. Zo kost een graf voor een periode van dertig jaar in de stad Groningen bijna 7.000 euro, terwijl in een plaats als Haren een graf voor diezelfde periode nog geen 300 euro kost. Waarom de verschillen zo groot zijn, blijft onduidelijk. De uitvaartcoöperatie vermoedt dat een aantal gemeenten hun openbare begraafplaatsen gebruikt om hiermee winst te maken. Volgens DELA zijn gemeenten niet transparant genoeg over de opbouw van de grafkosten. Zo geeft slechts 20 procent van de gemeenten alleen op verzoek inzicht in de opbouw van het tarief. (ANP)

Kwart van bedrijven bevriest salarissen

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Een kwart van de Nederlandse mkb-bedrijven bevriest het salaris van de werknemers in 2010. Dat blijkt uit het gisteren gepresenteerde jaarlijkse International Business Report van accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton. Daarmee komen Nederlandse werknemers er relatief goed vanaf. In de Europese Unie neemt namelijk gemiddeld meer dan eenderde (36 procent) van de werkgevers zich voor de lonen te bevriezen. Tweederde van de mkb’ers is voornemens het salaris te corrigeren voor inflatie. Daarnaast kiest 7 procent voor verhoging boven inflatieniveau. Slechts 1 procent van de bedrijven is van plan de lonen te verlagen.

VNG: extraatje voor ambtenaar gemeente

Den Haag. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) raadt gemeenten aan ambtenaren in april een eenmalige uitkering te geven van 1 procent van het jaarsalaris. Dat heeft de VNG gisteren laten weten na de mislukte poging het cao-overleg tussen vakbonden en VNG vlot te trekken. De VNG gaf aan teleurgesteld te zijn over het mislukte overleg. De bonden eisen 1,5 procent meer loon, maar volgens de VNG is een structurele loonsverhoging in deze onzekere tijd niet mogelijk. Een tegenbod van VNG werd door de vakbonden als te mager terzijde geschoven. De afgelopen weken hebben de ambtenaren actie gevoerd voor betere betaling. Donderdag komen de bonden bijeen om te praten over verdere acties. (ANP)