Geen vrouwenquotum voor parlement India

Wim Brummelman

Een poging van de Indiase regering om vrouwen meer zeggenschap te geven in het parlement, is op een ontluisterend schouwspel uitgelopen. Gisteren, op Wereldvrouwendag, ontaardden de beraadslagingen in chaos, waarbij tegenstanders luidkeels tekeer gingen tegen het voorstel om een derde van het aantal zetels in het Lagerhuis voor vrouwen te reserveren. Vanochtend werd de zitting in de Rajya Sabha, het Hogerhuis, opnieuw onderbroken na wangedrag van zeven parlementariërs.

De gang van zaken is een affront voor de regerende Congrespartij. Die had zich van te voren verzekerd van de steun van de belangrijkste oppositiepartijen (hindoenationalisten en communisten) voor de ‘historische’ stap. In het huidige, vorig jaar gekozen parlement zitten 59 vrouwen (op een totaal van 545 zetels), het hoogste aantal sinds de onafhankelijkheid. In het verleden strandden tot twee keer toe pogingen een quotum van Kamerzetels toe te kennen aan vrouwen.

De tegenstand komt van drie ‘socialistische’ partijen die zich in de eerste plaats opwerpen als belangenbehartiger voor de achtergestelde kasten in hun deelstaten. Zij betogen dat meer politieke rechten voor vrouwen niet ten koste mogen gaan van de gereserveerde zetels voor politici uit achtergestelde kasten. Volgens analisten zijn veel mannelijke volksvertegenwoordigers bang plaats te moeten maken voor vrouwen.

Uiteindelijk besloot de voorzitter van het Hogerhuis over te gaan tot stemming zonder beraadslaging. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitslag nog niet bekend.

    • Wim Brummelman