DSB-curatoren gaan schade verrekenen

De curatoren van de failliete DSB Bank gaan de schuld die klanten aan de bank hebben, verrekenen met de schadevergoeding die zij tegoed hebben. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de maandlasten van klanten dalen. Dat hebben de curatoren van de failliete bank vandaag bekendgemaakt.

Veel klanten van de bank van Dirk Scheringa claimen recht te hebben op een schadevergoeding, omdat de bank haar zorgplicht niet zou zijn nagekomen bij het afsluiten van bijvoorbeeld leningen en verzekeringen. De curatoren onderzoeken momenteel van iedere individuele klager of inderdaad de zorgplicht geschonden is en hoe groot de schadevergoeding moet zijn.

In de contracten van de DSB Bank staat echter een bepaling dat verrekening van schulden en vorderingen niet mogelijk is. De curatoren hebben nu in overleg met de rechter-commissaris en de crediteurencommissie van de bank besloten hiervan af te wijken. De verrekening vindt pas plaats als is vastgesteld dat een klant recht heeft op een schadevergoeding, of als een rechter geoordeeld heeft dat de DSB Bank een schadevergoeding moet betalen.

Inmiddels hebben de curatoren meer dan vierduizend klachten ontvangen. De curatoren benadrukken wel dat klanten tot hun klacht is afgehandeld gewoon hun betalingsverplichting aan de DSB Bank moeten nakomen. Anders wordt de schuld steeds groter en kan een klant bijvoorbeeld problemen krijgen met het Bureau Krediet Registratie.

Curator Rutger Schimmelpenninck kan niets zeggen over de hoogte van de schadevergoeding die gedupeerde klanten kunnen krijgen. „Dat moet per geval beoordeeld worden. Het gaat om verschillende leenproducten in combinatie met verschillende verzekeringen en vaak ook nog een spaarproduct.”