Retour Den Haag-Brussel

SGP triomfeert in broederstrijd

In het kabinet heeft de ChristenUnie bewezen regeringsverantwoordelijkheid te kunnen dragen. Dat was een belangrijk doel van de partij, want de kiezer weet nu, zo zegt partijleider André Rouvoet op ieder partijcongres, dat de ChristenUnie niet alleen stevige principes koestert, maar ook bereid is compromissen te sluiten om het landsbestuur in de richting van die principes te sturen. De SGP is minder genegen tot het compromis. En dus groeit de wrevel tussen beide protestants-christelijke partijen, die ooit gebroederlijk samen optrokken. Het CU-partijbureau raadde lokale afdelingen zelfs aan samenwerkingsverbanden met de SGP op te zeggen als ze dachten op eigen houtje hetzelfde aantal zetels te kunnen behalen. In enkele gemeenten gebeurde dat.

De stemmen zijn geteld. Het bleek een misvatting: de SGP is geen electoraal blok aan het been van de ChristenUnie. De SGP won 16 raadszetels, een groei van 9 procent. De ChristenUnie: min 14 zetels, terwijl ze in meer gemeentes meedeed dan vier jaar geleden.

SGP-leider Bas van der Vlies weigert er triomfantelijk over te doen, daarvoor vindt hij de toenemende verwijdering tussen beide partijen te zuur. Hij wijst op de stad Den Haag. Al meer dan tien jaar deelden CU en SGP naar beider tevredenheid een zetel in de raad. „Toch wilden zij zo nodig alleen verder.” Resultaat? Nul zetels in Den Haag. (PvO)

Zonder de media kun je ook winnen

Ook al ging het om raadsverkiezingen, de landelijke politieke kopstukken waren niet weg te slaan uit de media. Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht wacht een nieuwe slag om aandacht van de pers. „Het eerste gevecht gaat erom wie de agenda mag bepalen”, zeggen onderzoekers van de Nederlandse Nieuwsmonitor, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Gaat het de komende campagne om sociaal-economische thema’s, en is de klassieke tegenstellling tussen links en rechts terug nu miljardenbezuinigingen boven de markt hangen? Of domineren veiligheid, immigratie, integratie en islam?

De onderzoekers verwachten beide, na analyse van 3.907 artikelen die de afgelopen twee maanden over de partijen verschenen in de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, De Telegraaf, Spits en Nu.nl.

De PVV, die alleen in Almere en Den Haag meedeed, kreeg 10 procent van de aandacht. Van alle artikelen waarin de PVV werd genoemd ging het in bijna 22 procent over immigratie. D66, die zich wil profileren als grote tegenspeler van de PVV, scoorde op dit thema hoger dan andere ‘gevestigde partijen’. Maar D66 richtte zich net als PvdA, CDA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks en SP veel meer op sociaal-economische thema’s als verkiezingsissue.

En de lokale partijen, die een kwart van de stemmen vergaarden? Zij kregen nauwelijks aandacht in de landelijke media. (MK)

Laat De Wit zijn karwei afmaken

Wouter Bos is werkloos en Tineke Huizinga minister. Een vallend kabinet heeft direct invloed op de carrières van betrokken politici.

Jan de Wit (SP), voorzitter van de commissie die de kredietcrisis onderzoekt, moest daar ook in de vroege ochtend van 20 februari aan denken. Wie zitten er straks nog in zijn commissie? Wordt zijn club net zo’n duiventil als de commissie Bouwfraude tijdens de verkiezingen van 2002?

Afspraak is dat de commissie-De Wit twee onderzoeken doet. In het eerste staan de oorzaken van de crisis centraal. Dat is vrijwel afgerond. In het tweede wordt de – politiek gevoeliger – noodhulp uit Den Haag onderzocht. De Wit (64) wilde na deze Kamerperiode weg, maar hij heeft nu noodgedwongen besloten zich nogmaals verkiesbaar te stellen. Ondervoorzitter Jan Schinkelshoek (CDA) beraadt zich nog. Luuk Blom was in 2006 nummer 29 op de lijst van de PvdA. Hij moet klimmen, of zijn partij groeien. De rest van de commissie lijkt zeker van een zetel, maar Edith Schippers (VVD), Dion Graus (PVV), Jolande Sap (GroenLinks) of Fatma Koser Kaya (D66) kunnen ook zomaar in een kabinet belanden. De Wit lijkt de enige zekerheid. Hij stond drie jaar geleden nummer vier op de lijst van de SP. De socialisten moeten wel heel erg slinken wil De Wit zijn karwei niet kunnen afmaken. (JW)

Bijdragen: Mirjam Keunen, Pieter van Os en Jeroen Wester