Monetair beleid van de Europese Centrale Bank is te voorzichtig

Jean-Claude Trichet zegt graag dat zijn kompas maar over één naald beschikt. De president van de Europese Centrale Bank (ECB) doet er goed aan daar eens grondig naar te kijken.

Die ene naald is de inflatiestijging, die in de eurozone momenteel op 0,9 procent staat, ongeveer de helft van de doelstelling van het ECB van „dichtbij, maar onder de 2 procent”. De vooruitzichten op middellange termijn duiden op meer van hetzelfde. Trichet heeft eind vorige week gezegd dat de staf van de ECB verwacht dat de inflatieaanwas dit jaar tussen de 0,8 en de 1,6 procent zal blijven liggen, en in 2011 tussen de 0,9 en de 2,1 procent. Met andere woorden: de ECB mag blij zijn als zij volgend jaar haar inflatiedoelstelling haalt.

Toch houden de voorspellingen waarschijnlijk onvoldoende rekening met de krachtige deflatoire krachten die de eurozone binnenkort zullen treffen. Trichet wees er trots op dat Griekenland zichzelf aan een straf bezuinigingsprogramma heeft onderworpen en dat Ierland op het punt staat datzelfde te doen. Spanje, Italië en Portugal zullen dit voorbeeld moeten volgen en bezuinigingen van vele procenten van hun bruto binnenlands product moeten doorvoeren om hun begrotingstekorten omlaag te krijgen.

Zelfs de twee grootste economieën van de eurozone, Duitsland en Frankrijk, hebben begrotingstekorten die groter zijn dan toegestaan. De begrotingsregels van de eurozone, zo beweerde Trichet in een van zijn vele nogal ongefundeerde bespiegelingen, hebben hun werk gedaan.

De bezuinigingen vinden plaats in een eurozone-economie die in het vierde kwartaal met slechts 0,1 procent is gegroeid. Ze zouden de groei – en de lonen en prijzen – nog verder omlaag kunnen trekken. En dat zou op zijn beurt weer een groot gevaar opleveren. Schulden wegen zwaarder als de lonen onder druk staan. En een lage rente is niet zo laag als de prijzen dalen. Dat is de reden dat de centrale banken van de wereld zo graag deflatie wilden voorkomen.

Maar de ECB noemt het deflatierisico niet eens. In plaats daarvan trekt zij – heel voorzichtig – een deel van de extra liquiditeit die zij aan de banken heeft verstrekt terug. De rente in de eurozone is hoger dan die in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Trichet zei vorig jaar dat het „lastig” was de rente nog verder te verlagen.

Maar Trichet en de zijnen zouden nu hard moeten nadenken over de vraag hoe ze de prijzen en de groei moeten laten stijgen. Het gevaar is de eurozone in een trage groei blijft steken.

Ian Campbell

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Ian Campbell