Misverstand over misbruik

Anders dan u misschien denkt is het veel waarschijnlijker dat seksueel misbruik van minderjarigen wordt gepleegd door niet-celibataire mannen dan door katholieke priesters. Een kwestie van geloof, zegt een Duitse wetenschapper.

Der Spiegel schreef onlangs dat in de afgelopen vijftien jaar in 24 Duitse bisdommen 94 katholieke priesters en pastoraal werkers van seksueel misbruik zijn beschuldigd. Van 30 personen is bekend dat zij strafrechtelijk zijn veroordeeld. Op dit moment worden 10 personen van misbruik verdacht. Suggestie van het artikel: het loopt de spuigaten uit.

Hans-Ludwig Kröber reageerde meteen. Hij is hoofd van het Instituut voor Forensische Psychiatrie van de Vrije Universiteit Berlijn, redigeerde het standaardwerk Handbuch der Forensischen Psychiatrie en geldt als expert inzake seksueel misbruik. Volgens hem blijkt uit cijfers als die van Der Spiegel dat er verhoudingsgewijs minder misbruik is in de katholieke kerk dan in andere instituten met alleen manlijke medewerkers.

Kröber: „Niet-celibatair levende mannen hebben hebben statistisch gezien een 36 maal hogere kans om misbruikpleger te worden dan katholieke priesters.” In Duitsland staan sinds 1995 210.000 gevallen van seksueel kindermisbruik geregistreerd bij de politie. Zo bezien komt er dus relatief weinig misbruik voor in kerkelijke instituten. Het katholieke geloof van priesters is juist een sterke psychologische barrière voor misbruik, zegt Kröber.

Tien dagen geleden onthulde NRC Handelsblad seksueel misbruik door paters salesianen in een internaat in ’s-Heerenberg, in de jaren zestig en zeventig. Naar aanleiding daarvan kreeg de katholieke hulpinstelling Hulp & Recht afgelopen week 160 meldingen binnen van mensen die in aanraking zouden zijn gekomen met misbruik binnen de kerk.

Ad van Luyn, bisschop van Rotterdam en salesiaan, wil een onderzoek naar de gang van zaken in ’s-Heerenberg. Dat kan geen kwaad. Het gevaar van de huidige hype in Duitsland, zegt Kröber, is dat de kerk uit angst voor nieuw onrecht aan slachtoffers álle aantijgingen zonder gedegen onderzoek voor waar aanneemt.

Dirk Vlasblom

    • Dirk Vlasblom