Meld fout in rapport klimaat

Wetenschappers, deskundigen en geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag bij het Planbureau voor de Leefomgeving melding maken van fouten die zij menen te hebben gevonden in het rapport van het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties over de gevolgen van klimaatverandering.

Meldingen mogen betrekking hebben op „inconsistenties”, zoals verschillende cijfers in verschillende hoofdstukken over hetzelfde onderwerp; het „incorrect overnemen” van getallen en gegevens uit bronnen waarop het IPCC-rapport is gebaseerd; en het „niet gebruiken van wetenschappelijke literatuur in het uiteindelijke rapport, terwijl die literatuur eerder wel is gemeld”. Niet welkom zijn meldingen waarin wordt gescholden of waarin „niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en waarin andermans mening niet wordt gerespecteerd”, aldus het Planbureau.

Het planbureau kreeg eerder van voormalig minister Cramer (Milieu, PvdA) opdracht onderzoek te doen naar fouten in het rapport. Aanleiding was de ontdekking van een fout van het IPCC. Dat had geschreven dat de gletsjers in de Himalaya zijn verdwenen in 2035, waar 2350 was bedoeld.

Kort na het verstrekken van de opdracht bleek dat ook het Planbureau zelf bij een fout was betrokken. In een door het bureau zelf aangeleverde formulering vermeldt het IPCC-rapport over de gevolgen van klimaatverandering dat 55 procent van Nederland onder zeeniveau ligt. Daar had moeten staan dat 55 procent van Nederland kwetsbaar is voor overstromingen; 26 procent van Nederland ligt onder zeeniveau en 29 procent is kwetsbaar voor overstromingen van rivieren.