Laag op de lijst, toch in de raad

De laag geplaatste allochtoon die met een paar honderd voorkeurstemmen de hoog geplaatste autochtoon verstoot. De PvdA heeft in verschillende steden te maken met dit fenomeen bij de afgelopen raadsverkiezingen. Allochtone kandidaten hebben nou eenmaal vaak een grote achterban.

pagina 8 en 9