Christen- Unie: 12 miljard saneren

De ChristenUnie wil de komende kabinetsperiode 12 miljard euro bezuinigen. Om ‘houdbare overheidsfinanciën’ te realiseren, moet in drie opeenvolgende kabinetsperiodes samen 36 miljard worden bespaard.

„Goed rentmeesterschap”, zo schrijven auteurs van het verkiezingsprogramma vandaag op de website van de partij, vraagt „een goed beheer van de overheidsfinanciën”. Uitgangspunt bij de ombuigingen: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

De verkiezingscommissie stelt onder meer een belastingverhoging voor in de vorm van „een tijdelijke crisis- en hersteltaks”. De commissie wil ook de hypotheekrente tegen één tarief aftrekbaar maken, waardoor de hoogste inkomensgroepen niet langer kunnen aftrekken tegen het hoogste schijftarief. Woningcorporaties moeten meer mogelijkheden krijgen ‘scheefwonen’ tegen te gaan: mensen met een hoog inkomen die weinig huur betalen. In de zorg moet meer naar draagkracht worden bijgedragen. Verder moet goed worden bekeken welke hulp vooral ouderen zelf kunnen bekostigen.

Voor structurele reductie van het overheidstekort houdt de programmacommissie vast aan maatregelen die het kabinet al heeft voorgesteld, zoals verhoging van de AOW-leeftijd, ombuigingen in de zorg en verhoging van het eigenwoningforfait voor huizen boven de miljoen euro.

De commissie voegt daar verdergaande „vergroening van het belastingstelsel” aan toe. Verder wil ze werkgevers die personeel ontslaan de eerste maanden het salaris van die werknemers laten doorbetalen. Snoeien in de ontwikkelingshulp is onbespreekbaar voor de commissie.

Partijleden mogen de komende week reageren op de voorstellen. Op het congres van 24 april wordt het programma vastgesteld.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het bericht ChristenUnie wil 12 mld bezuinigen (pagina 1, 8 maart) stond dat het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is verschenen. Dit is onjuist. Het ging om een concept waar de leden nog op kunnen reageren.