Bewaren telecomgegevens klem in kabinetscrisis

De bewaarplicht voor telecomgegevens is nog steeds niet geregeld. Na ingrijpen van de Eerste Kamer zag het er naar uit dat het niet achttien maar zes maanden zou worden. Maar de Tweede Kamer voelt daar niets voor. En die moet meewerken.

Het gevolg is dat voorlopig de door de Tweede Kamer geaccepteerde bewaartermijn van twaalf maanden geldt. Zo lang er geen voluit functionerend kabinet is, ligt de zaak behoorlijk stil. En de kans is redelijk groot dat het onderwerp controversieel wordt verklaard. Al hebben CDA en de VVD in de Tweede Kamer daar geen last van. Zie onderstaand bericht.

Volgens het Duitse Constitutionele Hof is de hele bewaarplicht ongrondwettig. Temeer een belangrijk onderwerp om partijen tijdens de komende campagnes stevig op te ondervragen.

Lezer Peter Noot schrijft vandaag een aanvulling op zijn voortgangsbericht van 12 november:

<<Het zal weinig mensen ontgaan zijn dat het kabinet is gevallen. Dat houdt onder andere in dat er geen beslissingen in controversiële dossiers worden genomen. Het is mij niet bekend in hoeverre de reparatiewet bewaarplicht telecomgegevens controversieel is in Haagse kringen maar een doemscenario dringt zich voor wat betreft dat dossier wèl op.

Weet u nog? De Eerste Kamer ging vorig jaar akkoord met een bewaartermijn van 12 maanden onder de uitdrukkelijke toezegging van de Minister van Justitie dat hij middels een reparatiewet de bewaartermijn naar zes maanden terug zou brengen. Kleine complicatie daarbij is dat de Tweede Kamer wel met die wijziging moet instemmen.

Gezien het verslag van de vaste Kamercommissie voor Justitie moeten we vrezen voor een debacle. Als het aan sommige partijen ligt is een bewaartermijn van zes maanden out-of-the-question en zou die termijn achttien maanden (het oervoorstel!!) of op zijn minst twaalf moeten zijn.

Inmiddels is de reactie van de minister bekend op het verslag. Met dezelfde verve als waarmee hij destijds achttien maanden bewaarplicht verdedigde, verdedigt hij nu de zes maanden. Of dat genoeg is om de Tweede Kamer te overtuigen is maar zeer de vraag. Misschien kan de minister – bij wijze van wederdienst – wat hulp krijgen van de senaat.

Hoe dan ook, de oproep van Bits of Freedom aan de Eerste Kamer om de Tweede Kamer ter verantwoording te roepen verdient dan ook alle aandacht! Zie ook hier.>>

    • Marc Chavannes