nrc.nl/opinieblog

Jan Peter Balkenende wordt vanzelfsprekend lijsttrekker, zelfs als hij meteen aankondigt helemaal niet van plan te zijn in de Kamer zitting te nemen. Het toont aan hoezeer de Nederlandse politiek is veranderd in een spel van gevestigden en buitenstaanders, meent hoogleraar vaderlandse geschiedenis Henk te Velde. Wat vindt u? Moet Balkenende inderdaad opteren voor een nieuw premierschap? Is het vanzelfsprekend dat de lijsstrekker ook premier wordt? Of is het beter de premier rechtstreeks te kiezen?