nrc.nl/onderwijs

De tegenstanders van de verplichte invoering van het competentiegericht onderwijs in het mbo, kunnen weer hopen op afstel.