Invasie van Afghanistan is niet hetzelfde als ISAF

Niet alleen het kabinet struikelt over Afghanistan, ook wetenschappers hebben moeite met dit dossier. In Opinie & Debat van 27 februari hebben de Nijmeegse onderzoekers Verkoren en Van Houtum het over de als gevolg van 11 september 2001 door de VS ontketende vernietigingsoorlog tegen Afghanistan die bij gebrek aan resultaat zou zijn omgevormd tot een wederopbouwmissie.

Dit terwijl de bedoelde invasie, die eerder regime change dan vernietiging beoogde en zulks ook bewerkstelligde, toch onderscheiden moet worden van de door de VN gemandateerde International Security Assistance Force, waar de Nederlandse inspanningen in Uruzgan toe behoren. Verdiept niemand zich dan meer in de feiten?

En nu we toch bezig zijn: heeft iemand Wouter Bos voorgehouden dat hij de rug recht hield naar aanleiding van een kabinetsbesluit uit 2007 dat alleen iets zegt over beëindiging van de leidende rol in Uruzgan en daarmee over de terugtrekking van de Uruzgan Task Force, hetgeen voortzetting van de missie in een andere hoedanigheid, of elders, geenszins uitsluit?

Waar onze militairen in Zuid-Afghanistan met verve over hun Srebrenica-schaduw zijn heen gesprongen, daar heeft de achterban het kennelijk nog altijd moeilijk met het echte werk. Dat leidt de ene keer tot een brede maatschappelijke discussie over de geweldsinstructies van Erik O. in Irak, en nu dan tot een uiterst slordig einde aan een relatief succesvolle missie in Afghanistan. The Netherlands is punching above its weight heet het in NAVO-kringen als er complimentjes worden uitgedeeld. We weten nu op wie dat betrekking heeft.

Hugo Klijn

Den Haag

    • Hugo Klijn den Haag