Steun kan niet langer uitblijven

George Papandreou heeft het begrepen. De Griekse premier vat de problemen van zijn land niet lichtvaardig op, nu hij de regeringsleiders van de medelidstaten van de eurozone heeft gevraagd hun belofte na te komen om Griekenland bij te staan. Zijn oproep moet worden gehonoreerd.

Het aanvankelijke plan van Papandreou voorzag in substantiële hervormingen, maar kon beleggers en de Europese bondgenoten niet overtuigen. Maar de aanvullende bezuinigingsmaatregelen van deze week tonen aan dat hij bereid is te doen wat nodig is om jaren van veronachtzaming goed te maken. De maatregelen omvatten extra belastingverhogingen, loonsverlagingen voor ambtenaren en kortingen op pensioenen voor iedereen. Zonder op Europese hulp te wachten, heeft Griekenland gisteren laten zien klaar te zijn het oordeel van de markten te ondergaan door een obligatie-uitgifte van 5 miljard euro, met een looptijd van tien jaar, te lanceren.

Papandreou moet Duitsland er nu van zien te overtuigen dat hij de steun van Europa verdient bij zijn pogingen zijn land een evenwichtiger staatshuishouding te bezorgen. Angela Merkel heeft tot nu toe de traditionele harde lijn van haar land gevolgd, maar de Duitse bondskanselier lijkt genegen een of ander offer te brengen omwille van de euro. Haar coalitiepartners, de liberalen van de FDP, blijven gekant tegen iedere reddingsoperatie.

De jongste inspanningen van Griekenland moeten Merkel helpen haar bondgenoten aan te zetten tot aanvaarding van het reeds met Frankrijk besproken steunplan, dat Griekenland financiële garanties moet verlenen om het land te helpen geld te kunnen blijven lenen op de financiële markten. De nieuwe maatregelen van Papandreou zullen het makkelijker voor hem maken zijn doelstelling te bereiken en het begrotingstekort terug te dringen van 12,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2009 naar 8,7 procent dit jaar en 2,8 procent in 2012. Dat is een snellere daling dan andere landen in het vooruitzicht stellen. Frankrijk zegt bijvoorbeeld pas in 2014 te kunnen voldoen aan de eis dat het tekort, dat momenteel 8,5 procent van het bbp bedraagt, onder de in de eurozone afgesproken grens van 3 procent van het bbp moet blijven.

Merkel heeft gelijk als ze erop staat dat Griekenland niet louter heldere doelstellingen en geloofwaardige maatregelen formuleert, maar ook een vlekkeloze uitvoering garandeert. Intussen zouden Duitsland en Frankrijk financiële garanties moeten geven om de rente over de Griekse staatsschuld – die nog steeds zo’n 3 procentpunt hoger ligt dan die van Duitsland – te helpen verlagen. Met behulp van zijn vrienden zou Griekenland dan in staat moeten zijn om betere voorwaarden te bedingen.

Pierre Briançon

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Pierre Briançon