Senaat VS wil uitstel van klimaatbeleid

De Democratische senator John Rockefeller wil maatregelen van het Amerikaanse milieuagentschap EPA om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen met twee jaar uitstellen. Zo komt het klimaatbeleid van president Obama verder onder druk te staan.

Rockefeller, senator voor de staat West Virginia, vreest dat de maatregelen van het EPA schadelijk zijn voor de kolenindustrie, de belangrijkste inkomstenbron in West Virginia. Met het uitstel wil hij het Congres meer tijd geven om wetgeving te maken. Zijn voorstel dient volgens Rockefeller om „banen, de kolenindustrie en de gehele economie te beschermen”.

Het Huis van Afgevaardigden heeft eerder een wet aangenomen waarin de uitstoot van broeikasgassen wordt gereguleerd door de rechten op die uitstoot verhandelbaar te maken. Emissiehandel werkt in het voordeel van producenten van schone energie en is daarom onaantrekkelijk voor kolencentrales. De behandeling van een soortgelijke wet in de Senaat ligt al maanden stil. Republikeinen zijn fel tegen, maar ook gematigde Democraten voelen er weinig voor.

President Obama heeft een klimaatwet nodig voor de onderhandelingen over een internationaal klimaatakkoord, zoals vorig jaar in Kopenhagen. Zolang de VS geen garantie kunnen geven dat ze de uitstoot van broeikasgassen zullen verminderen, is een internationaal akkoord uitgesloten.

Obama gebruikt via het EPA, een soort ministerie van Milieu, om druk uit te oefenen op het Congres. Het EPA kan namelijk maatregelen nemen zonder goedkeuring van het Congres, sinds het vorig jaar tot de conclusie kwam dat broeikasgassen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De Clean Air Act, de wet op de schone lucht, verplicht het EPA sindsdien om actie te ondernemen tegen deze ‘klimaatvervuiling’.

Rockefeller vindt klimaatbeleid te ingewikkeld en te belangrijk om buiten het Congres om te regelen.

Het EPA is blij dat Rockefeller niet het recht van het milieuagentschap om actie te ondernemen in twijfel trekt, maar alleen vraagt om uitstel. Eerder eisten Republikeinen, dat het EPA alle klimaatactiviteiten staakt omdat niet bewezen zou zijn dat CO2 schadelijk is voor de volksgezondheid.

Als Rockefellers voorstel wordt aangenomen, is het niet uitgesloten dat Obama een veto uitspreekt. (Reuters, AP)