Opinie

    • Paul Luttikhuis

Over twee jaar zien we wel weer verder

Senator John Rockefeller uit West Virginia (Foto AP)Senator John Rockefeller uit West Virginia (Foto AP)

En weer is de kans op een internationaal akkoord aan het eind van het jaar op de klimaattop in Mexico kleiner geworden. In de VS doet president Barack Obama inmiddels zoveel water bij de wijn, dat de toch al bescheiden Amerikaanse klimaatwet niet meer veel voorstelt.

Ook de laatste strohalm waaraan de voorstanders van een serieuze klimaatwet in de VS  zich vasthielden dreigt nu te knakken. En zonder zo’n wet kan Obama internationaal geen vuist maken.

Via het milieuagentschap EPA was de Amerikaanse regering al maanden bezig met een aantal stevige maatregelen: de uitstoot van broeikasgassen door auto’s werd aan banden gelegd (ze moeten minder brandstof per gereden kilometer verbruiken) en ook energiecentrales zouden hun bijdrage moeten leveren.

Obama werd daarbij niet gehinderd door het weerbarstige Congres. Want de maatregelen zijn een uitvloeisel van het feit dat broeikasgassen schadelijk zijn verklaard voor de volksgezondheid. Op grond van de wet op de schone lucht moeten ze daarom door het EPA bestreden worden. (Hier een toespraak van EPA-chef Lisa Jackson uitlegt waarom dat een goed idee is)

De Republikeinen vinden het hele idee verwerpelijk en hebben een resolutie ingediend die stelt dat het helemaal niet zo zeker is dat broeikasgassen een bedreiging vormen voor het welzijn van Amerikaanse burgers. Ze beschouwen het gebruik van de Clean Air Act – niet geheel ten onrechte – als een oneigenlijk instrument voor klimaatwetgeving.

Senator John Rockefeller uit de ‘kolenstaat’ West Virginia is het daar wel mee eens. Hij heeft nu een voorstel ingediend dat als een soort compromis kan dienen: stel de EPA-maatregelen twee jaar uit. Daardoor heeft het Congres meer tijd om een eigen wet in te dienen, kunnen wetenschappers vaart maken met de ontwikkeling van ‘schone kolencentrales’ – en heeft Rockefeller de kans de komende Congresverkiezingen te overleven. (hier zijn links naar The Washington Post, The New York Times, The Christian Science Monitor en Businessweek)

Obama raakt daarmee een middel kwijt om druk uit te oefenen op het Congres: als het niet goedschiks kan via een klimaatwet, was de gedachte, dan maar kwaadschiks via het EPA. Het is dan ook niet uitgesloten dat hij een veto uitspreekt over Rockefellers voorstel. Want, zoals veel Amerikaanse milieuorganisaties vrezen, van uitstel van maatregelen zou heel gemakkelijk afstel kunnen komen.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis