Ouders eisen plaats op bij scholen Amsterdam

Amsterdamse basisscholieren moeten bij de toelating tot een middelbare school in Amsterdam voorrang krijgen boven kinderen uit omliggende gemeenten. Dat is de inzet van een kort geding dat vandaag wordt gevoerd namens 400 ouders.

Dit jaar worden waarschijnlijk meer kinderen uitgeloot voor een school van hun keuze dan in voorgaande jaren. Een stichting heeft namens de honderden ouders het geding aangespannen tegen de OSVO, de gezamenlijke Amsterdamse schoolbesturen.

„We moeten naar de rechter stappen omdat de scholen weigeren voorrang te geven aan Amsterdamse kinderen”, zegt Kees Jongsma van de stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA). Hij verwacht te winnen op grond van de „rechtsongelijkheid” die er is ten opzichte van kinderen in omliggende gemeenten. Zij krijgen namelijk wél voorrang op de scholen in hun gemeente. Daardoor kunnen Amsterdamse kinderen niet terecht op populaire scholen in bijvoorbeeld Uithoorn of Weesp.

De Amsterdamse scholen vinden dat ze een streekfunctie hebben en de gemeente steunt hen. Kinderen komen dagelijks uit onder meer Mijdrecht, Amstelveen en Weesp naar Amsterdamse scholen. Omdat de vraag naar bepaalde middelbare scholen in Amsterdam zo groot is, loten steeds meer scholen. Dit jaar hebben honderden Amsterdamse kinderen kans te worden uitgeloot.

Deze week kregen alle kinderen in groep acht die de Cito-toets hebben gemaakt, hun resultaten. Ook als de score goed is, kunnen ze worden uitgeloot. Toelating geschiedt op grond van Cito-scores, het advies van de basisschool en, indien nodig, loting. In Amsterdam mogen kinderen zich maar op één school inschrijven. Wordt het kind uitgeloot, bij te veel aanmeldingen, dan moet het uitwijken naar een school waar nog plek is, vaak in een ander deel van de stad.

Ook buiten Amsterdam loten steeds meer scholen. Niet alleen gymnasia maar ook mavo-afdelingen die goed aangeschreven staan, omdat ze in een scholengemeenschap met een havo/vwo-afdeling zitten. De rechter bepaalde in 2008 dat loten mocht bij het gymnasium in Haarlem.

    • Frederiek Weeda