nrc.nl/schinkel

In de Griekse schuldencrisis speelt de troebele markt voor verhandelbare kredietverzekeringen een rol van betekenis. Verbieden maar?