Nederland & Europa kort

Minimuminkomen mag geen eis zijn voor gezinshereniging

Door een onzer redacteuren

Den Haag. Nederland mag geen minimuminkomen hanteren als vereiste voor gezinshereniging zonder de situatie van iedere afzonderlijke aanvrager te beoordelen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg gisteren bepaald. Aanleiding voor de uitspraak is een zaak rond de Marokkaan M. Chakroun die sinds 1970 in Nederland woont. Hij heeft een werkloosheidsuitkering. Zijn vrouw, met wie hij in 1972 is getrouwd, vroeg in 2006 een verblijfsvergunning aan. Die werd geweigerd omdat Chakroun niet voldeed aan de inkomensnorm van 120 procent van het minimuminkomen die de Nederlandse overheid hanteert. Die komt neer op 1.441 euro. Op vragen van de Raad van State, de hoogste vreemdelingenrechter in Nederland, heeft het EU-Hof van Justitie gesteld dat een lidstaat geen gezinshereniging mag weigeren aan iemand „die het bewijs heeft geleverd over stabiele en regelmatige inkomsten te beschikken”, ook al doet hij een beroep op bijzondere bijstand. Per individu moet worden bekeken of de inkomsten voldoende zijn. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor het gezinsherenigingsbeleid van Nederland.

Actie van postbodes tegen liberalisering

BRUSSEL. Postbodes uit EU-lidstaten voeren van 12 tot 15 april actie tegen de liberalisering van de postmarkt. Ze eisen dat die voorlopig wordt stopgezet, omdat volgens hen niet is voldaan aan de EU-afspraak dat er overal in Europa een voor iedereen toegankelijke dienstverlening overeind blijft. Ook eisen ze dat postbodes volgens de cao worden betaald. Tot de actieweek is gisteren besloten tijdens een door de SP georganiseerde bijeenkomst in Brussel. Daar waren vertegenwoordigers van vakbonden uit onder meer Nederland aanwezig. Ook in Nederland zullen in april acties worden gevoerd, aldus een woordvoerder van de SP. De exacte vorm daarvan is nog niet bekend. Overigens is in Nederland de postmarkt vorig jaar al opengesteld voor andere postbedrijven dan TNT. Nederland loopt daarmee voorop in Europa. (ANP)