mevrouw prof.

In 2010 moet een kwart van de hoogleraren in Europa vrouw zijn. Nederland haalt dat bij lange na niet. Morgen op het Women Inc festival: een debat over wat daar aan te doen is.

Kijk op:www.lnvh.nl/debat