Geen km-heffing en zorg in Kamer

Vanwege de val van het kabinet staakt de Tweede Kamer de behandeling van de kilometerheffing. Ook de plannen om de marktwerking in de zorg uit te breiden, zullen niet aan de orde komen. De Tweede Kamer verklaart steeds meer onderwerpen controversieel nu er een demissionair kabinet met beperkte bevoegdheden is.

Eerder deze week besloot de Kamer al het wetsvoorstel over de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar niet te behandelen. Formeel beslissen de Eerste en Tweede Kamer aanstaande dinsdag over de volledige lijst van controversiële onderwerpen.

De Luchtvaartnota, over de uitbreiding van Schiphol en regionale vliegvelden, wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet. Ook de toekomstige klimaatmaatregelen zijn controversieel verklaard. Een onderdeel van de Wet kilometerprijs, de gefaseerde afbouw van de aanschafbelasting BPM, wordt tijdelijk stopgezet. De onderhandse aanbesteding van het vervoer op het spoor wordt uitgesteld. De invoering van de ov-chipkaart gaat wel door.

De Kamercommissie voor Onderwijs besloot het competentiegericht onderwijs in het mbo niet te behandelen. Het wetsvoorstel om het gebruik van leningen te ontmoedigen bij overnames wordt doorgeschoven. Het vorige kabinet wilde de aftrekbaarheid van rente bij overnames inperken, omdat het bedrijven te veel stimuleert om met geleend geld te werken en te weinig met eigen vermogen.

Hoe het met megastallen, verduurzaming van de aquacultuur, genetisch gemodificeerde maïs en de Wadden verder moet, wordt pas duidelijk in de volgende kabinetsperiode. Op 9 maart zal duidelijk zijn of de senaat de Crisis- en herstelwet nog bespreekt in deze regeerperiode.