Geen Afschijtsgroet voor Rouvoet op Boekenbal

ChristenUnie-minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet, die sinds de val van het kabinet ook minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is, heeft een goede smoes om niet op het Boekenbal te verschijnen. Zoals hij eerst de homo- emancipatie uit zijn pakket gooide uit vrees net als zijn voorganger met blote mannen op een boot in de Gay Parade verzeild te raken, heeft hij nu ook de portefeuille van Cultuur aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (CDA) uitbesteed. Jammer omdat uitgerekend dit jaar de Boekenweek over jeugd en ‘opgroeien in de letteren’ gaat, echt iets voor een minister van jeugdzaken.

Nu is in zijn plaats de staatssecretaris uitgenodigd voor het Boekenbal. Of ze komt, is onzeker. Hopelijk laat zij zich niet afschrikken door het stevige ‘Godverdomme’ waarmee het boekenweekgeschenk van Joost Zwagerman opent. Wat hier vervloekt wordt, is het museale beleid. Precies in het straatje van een staatssecretaris van Cultuur. Ook uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor onderwijs belooft de Boekenweek voor Van Bijsterveldt interessant te worden. Dat geldt vooral het Jubileumboek waarin ter gelegenheid van 75 jaar Boekenweek 75 Nederlandse schrijvers een brief aan hun jongere ik schrijven. Titaantjes waren we, literatuuronderwijs in een notendop.

A.F.Th. Van der Heijden bekent in zijn brief dat hij als jongen boeken wilde schrijven om literatuurprofessoren versteld te doen staan. Maar, klaagt hij, wat heb je tegenwoordig voor professoren? Thomas Vaessens, die college wil geven over Saskia Noort! ‘Zijn verraad is neergelegd in een boek: De revanche van de roman.’ Van Bijsterveldt kan op het boekenbal dus ook iets opsteken over de stand van het universitaire onderwijs.

Over zichzelf zijn de meeste schrijvers dik tevreden, melden zij aan hun jongere ik in Titaantjes waren we. Alleen Hugo Brandt Corstius scheldt zijn jeugdige alter ego van A tot Z verrot (Afgrijselijke Asperge t/m Zure Zuiplap) en hij ondertekent zijn ‘Afschijtsgroet’ met wie hij is geworden: van Zeurpieterende Zenuwlijerzak tot Akelige Autist. Advies voor de staatssecretaris: overnemen voor een nieuw leesplankje in het taalonderwijs. Dit is een woordenschat waarmee je kunt opgroeien in de letteren.

    • Elsbeth Etty