Zwanger

Vanuit standplaats Sint Maarten houd ik eens in de maand zitting op Saba. Bijzonder is dat iedereen de rechter in de rechtszaal om raad kan komen vragen, zonder dat een zaak aanhangig is. Laatst kwam een vrouw die zachtjes – alleen de griffier en ik konden het horen – vertelde dat haar dochter van 16 through ignorance zwanger was geworden. Niemand mocht het weten. Wat nu te doen? Na mijn fluisterende woorden verdween zij schielijk. Waarop de overige aanwezigen mij meldden dat de baby in juli komt, de dochter mooi draagt en dat haar vriendje van 15 ook verrast was.

Diederik Thierry

    • Diederik Thierry