Visumvrij reizen is geen EU-asiel

Reizen zonder een visum in de landen van de Europese Unie en de Schengenzone betekent nog niet dat je er zorgeloos naartoe kunt reizen om er asiel aan te vragen. De Europese Commissie heeft de regeringen van Servië, Montenegro en Macedonië gevraagd dit nog eens duidelijk te maken aan hun inwoners.

De inwoners van de drie voormalige deelstaten van het uiteengevallen Joegoslavië hoeven sinds december vorig jaar geen visa meer aan te vragen om te reizen naar de lidstaten van de Europese Unie. Dat werd in die Balkanlanden op gejuich onthaald en door politici verwelkomd als een eerste kleine doch belangrijke stap richting lidmaatschap van de Unie.

Maar sinds de visa-liberalisering wordt met name Brussel geconfronteerd met honderden etnische Albanezen die asiel aanvragen in de Europese hoofdstad. Volgens de Belgische autoriteiten waren dat er alleen al in februari 330, meer dan in het volledige jaar 2009. De Albanezen komen voornamelijk uit het zuiden van Servië en uit Macedonië. Omdat de Albanezen in geen van die landen vervolgd worden, maken ze geen enkele kans op politiek asiel. Het zijn economische vluchtelingen die wegtrekken uit arme dorpen.

Daarom heeft de Commissie aan de autoriteiten in Belgrado, Skopje en het Montenegrijnse Podgorica gevraagd de burgers nog eens goed te informeren.

De Servische vicepremier Bozidar Djelic beloofde al strenger toe te zien op het visa-akkoord. Servische burgers die in Brussel kansloos asiel hebben aangevraagd, worden op kosten van Belgrado gerepatrieerd. Volgens de autoriteiten in Belgrado is het waarschijnlijk dat misdaadbendes het transport organiseren.

De Belgische premier Yves Leterme brengt komende maandag een bezoek aan het Kosovaarse Pristina en het Macedonische Skopje. De Albanezen hebben het vooral op Brussel gemunt omdat ze menen dat België een erg liberaal asielbeleid heeft. Leterme wil duidelijk maken dat dit reeds lang verleden tijd is. (VIP)