Ondergang DSB kost Rabobank 200 miljoen

Rabobank heeft een voorziening moeten treffen van ruim 200 miljoen euro in verband met het faillissement van de DSB Bank. Dat zei topman Piet Moerland vanmorgen tijdens de presentatie van de resultaten over 2009.

Het geld moest worden betaald om de spaarders van DSB hun geld terug te geven. In Nederland bestaat het depositogarantiestelsel. Onder dit stelsel krijgen spaarders hun geld terug tot 100.000 euro als hun bank over de kop gaat. De verdeling wordt omgerekend via het marktaandeel op de spaarmarkt, een markt waar Rabobank met een aandeel van 40 procent veruit de grootste is.

Rabobank wil dat het stelsel anders wordt opgezet, omdat het huidige systeem „unfair” is en „ongezonde prikkels” bevat. Dit omdat klanten ongestraft hun geld tot 100.000 euro bij instellingen met een hoog risicoprofiel kunnen stallen omdat ze het toch wel terugkrijgen. Moerland zei dat de bank deze week een brief over het stelsel heeft gestuurd aan president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank en minister van Financiën Jan Kees de Jager. „We luiden de noodklok”, zei Moerland. Rabobank wil een fonds waarin alle financiële instellingen een bijdrage storten.

De nettowinst van Rabobank daalde in 2009 met 17 procent tot 2,3 miljard euro als gevolg van de economische crisis. De recessie is in veel landen weer voorbij. In Nederland haakt de economie aan bij de aantrekkende wereldhandel. „Maar de consument is aarzelend. De werkloosheid stijgt nog en dat brengt onzekerheid.”

De topman zei dat het voor het herstel van de economie belangrijk is dat er na de verkiezingen van 9 juni een „stabiele regering komt die van aanpakken weet”. Hij zei dat een nieuwe regering niet de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek op tafel moet leggen. „Dat zou gezien de economische situatie het slechtst denkbare moment zijn.”