Obligaties goed voor zakenbank

Aan het eind van 2009 is de omzet van de Europese zakenbanken aanmerkelijk gedaald. Een scherpe afname van de inkomsten uit de handel in obligaties, valuta’s en grondstoffen – die de helft van de omzet van de zakenbankdivisies van Deutsche Bank en Credit Suisse voor hun rekening namen – is hard aangekomen.

De nervositeit op de markten over de begrotingstekorten van Europese overheden draagt bij aan de somberheid, door de vraag naar bedrijfsobligaties en beursintroducties te ondermijnen. Maar deze ontwikkeling kan ook helpen de neerwaartse lijn te doorbreken. Nu de kredietmarkten hun glans hebben verloren, zijn de zaken voor de wind gegaan op de van oudsher saaie markten voor de uitgifte van en de handel in staatsobligaties.

Sinds begin dit jaar zijn de handelsvolumes van staatsobligaties en daarmee samenhangende valuta’s scherp gestegen. Ook is het verschil tussen bied- en laatkoersen toegenomen. Het lijkt er eveneens op dat de verkoop van staatsobligaties dit jaar veel geld in het laatje zal brengen. In de eerste zeven weken van 2010 hebben banken voor Europese overheden voor 78 miljard dollar aan staatsobligaties verkocht, 22 procent méér dan in dezelfde periode vorig jaar.

De uitgifte van staatsobligaties was van oudsher een saaie aangelegenheid. Maar de ongekende financieringsbehoeften hebben sommige landen tot een nieuwe aanpak genoopt. Vóór 2009 werd het grootste deel van de Britse staatsobligaties rechtstreeks via veilingen aan de man gebracht. Maar het Britse Debt Management Office heeft nu banken ingehuurd om nog dit begrotingsjaar voor 30 miljard pond aan staatsobligaties te verkopen. De verkoop van staatsobligaties is lang niet zo lucratief als het waarborgen van de uitgifte van aandelen of bedrijfsobligaties – de vergoedingen lopen uiteen van een tiende tot een kwart procent van de totale opbrengst, afhankelijk van de omvang van de uitgifte en de looptijd. Maar als in de rest van het jaar net zo veel staatsobligaties op de markt worden gebracht, en als we mogen uitgaan van een gemiddelde vergoeding van 15 basispunten, zal de uitgifte van Europese staatsobligaties in 2010 ongeveer een half miljard euro aan vergoedingen opleveren.

Dit zal niet volstaan om het gat te vullen dat is ontstaan door de verdwijning van de lucratieve inkomstenbronnen waarover de banken voor de kredietcrisis konden beschikken. Toch zal de markt voor staatsobligaties de Europese zakenbanken enige beschutting tegen de storm bieden.

Nicholas Paisner

    • Nicholas Paisner