ik@nrc.nl

Vanuit mijn standplaats Sint Maarten houd ik een dag per maand zitting op Saba. Een kleine gemeenschap waar men veel van elkaar weet. Bijzonder is dat iedereen de rechter in de rechtszaal om raad kan komen vragen, zonder dat een zaak aanhangig is.

Laatst stapte een vrouw naar voren die heel zachtjes, zodat alleen de griffier en ik het konden horen, vertelde dat haar dochter van 16 through ignorance zwanger was geworden. Niemand mocht het weten. Wat nu te doen?

Na mijn fluisterende woorden verliet zij schielijk de zaal. Waarop de overige aanwezigen mij meldden dat de baby in juli komt, de dochter mooi draagt en dat haar vriendje van 15 ook verrast was.

Diederik Thierry

Stuur ook een ikje van max. 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Diederik Thierry