Desnoods IMF-hulp aan Grieken

Europa staat onder groeiende druk om een besluit te nemen over Europese financiële hulp aan Griekenland. De kans dat het Internationaal Monetair Fonds alsnog bij deze hulpactie betrokken wordt, wordt groter. Dat zeggen bronnen in Brussel.

Gisteren kondigde de Griekse premier George Papandreou extra bezuinigingen aan van in totaal 4,8 miljard euro. Griekenland verlaagt onder meer de Paas-, Kerst- en vakantie-uitkeringen van de Grieken en verhoogt de btw. Eurocommissaris Olli Rehn (Economische en Monetaire Zaken) zei dat dit genoeg moet zijn „om het Griekse begrotingstekort onder controle te krijgen”.

Rehn had Papandreou opgeroepen extra te bezuinigen als signaal aan de financiële markten dat Griekenland in 2010 het tekort met 4 procentpunt kan verminderen tot 8,7 procent van het bruto binnenlands product. Papandreou maakte gistermiddag duidelijk dat hij de grens heeft bereikt van wat hij kan doen aan de schuldencrisis in zijn land. Hij loopt het risico de politieke steun onder de bevolking te verliezen.

Door de btw te verhogen en de ambtenarensalarissen te verlagen wekt hij de toorn van vakbonden die hem tot nog toe steunden. Economen wijzen erop dat nog meer bezuinigingen iedere kans op economische groei in de komende jaren tenietdoen. „Ik wacht nu op Europese solidariteit”, zei Papandreou. „Europa heeft een historische verantwoordelijkheid.”

Volgens Papandreou heeft hij geen financiële steun nodig, maar wel een signaal dat de eurozone Griekenland niet in de steek laat. Morgen reist Papandreou naar Berlijn voor overleg met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zondag spreekt hij de Franse president Nicolas Sarkozy in Parijs.

Volgens ingewijden die anoniem willen blijven zou de Europese Centrale Bank met Europese regeringsleiders en het IMF onderhandelen over een gezamenlijk plan, waarbij het IMF wordt gevraagd af te zien van iedere inmenging in het monetaire beleid van de eurozone. Papandreou zei gisteren „de IMF-optie niet uit te sluiten, ook al willen we die niet”.

Oost-Europa en de euro: pagina 8

Berlijn beslist: pagina 15

    • Caroline de Gruyter