Wetenschap kort

Nut psychotherapie bij depressie lijkt overschat

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Het effect van psychotherapie bij depressie is zeer waarschijnlijk kleiner dan uit gepubliceerde studies blijkt. Want onderzoeken waarin de therapie níet werkt, hebben minder kans om gepubliceerd te worden. Daardoor kan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie effectiever lijken dan zij is, schrijven Nederlandse, Amerikaanse en Zweedse onderzoekers in het British Journal of Psychiatry (maart). Zij selecteerden 117 studies naar het effect van therapie bij depressie (1977-2008) uit een grote database. Uit de verdeling van de studies naar omvang en resultaten kan worden afgeleid dat de kans groot is dat er studies ontbreken. Zo’n ‘publicatiebias’ was ook al aangetoond voor antidepressiva. Die zijn dus waarschijnlijk ook minder effectief dan uit de wetenschappelijke literatuur blijkt.

9.000 jaar oud dorp op Kreta, onder Knossos

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Onder het beroemde paleis van Knossos (2.000-1.100 v. Chr.) op Kreta liggen de resten van een 9.000 jaar oude landbouwnederzetting, de oudste van Griekenland. Dat zegt Peter Tomkins van de Universiteit van Sheffield en de British School in Athene. Bij het onderzoek zijn ook onderzoekers van de VU en het Nederlandse bedrijf GT Frontline betrokken. Dit bedrijf heeft een grondradar ontwikkeld waarmee snel en diep in de grond ‘gekeken’ kan worden. De met de grondradar ontdekte nederzetting stamt uit het vroege neolithicum, toen landbouw en kleine landbouwnederzettingen op de zuidoostelijke kusten van Europa hun intrede deden. Over deze periode is nog weinig bekend.

Wie geïmiteerd wordt, stemt linkser

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Iemand van wie het non-verbale gedrag net is geïmiteerd zonder dat diegene dat bewust doorhad, heeft de neiging linkser te stemmen. Dat blijkt uit onderzoek van twee Nederlandse psychologen, dat in mei wordt gepubliceerd in Experimental Psychology. De verklaring: mensen voelen zich na onbewuste imitatie meer in contact met anderen. Dat maakt hen tijdelijk socialer en daardoor voelen ze zich meer thuis bij een socialere, linkse partij. Het onderzoek vond plaats buiten verkiezingstijd. De 86 proefpersonen, voornamelijk studentes, spraken drie minuten over een filmfragment met iemand die hen al dan niet imiteerde. Daarna vulden ze vragenlijsten in. Er zat 20 minuten tussen het geïmiteerd worden en het ‘stemmen’: 85 procent van de geïmiteerde proefpersonen stemde links, tegenover 62 procent niet-geïmiteerden.