Onderzoek naar Nijpels stopt

Toezichthouders AFM en DNB hebben hun onderzoek naar het functioneren van Ed Nijpels als commissaris bij DSB Bank gestaakt. Dat deden zij direct nadat Nijpels op 19 februari bekendmaakte zijn functie als voorzitter van pensioenfonds ABP neer te leggen. Nijpels deed dat omdat hij – naar eigen zeggen – geen greep meer had op de beeldvorming rondom zijn persoon door de lopende onderzoeken.

Een woordvoerder van de AFM bevestigt dat het onderzoek inmiddels gestaakt is. De reden daarvoor is vervat in de wet, zegt hij. „Wij toetsen bestuurders, en als die niet meer werkzaam zijn in de financiële sector, ontvalt de grond voor zo’n onderzoek”, aldus de woordvoerder. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zegt dat het aan de toezichthouders is om te bepalen wie wel of niet onderzocht moet worden. Pas als Nijpels opnieuw in aanmerking zou willen komen voor een functie in de financiële sector, zal hij opnieuw getoetst worden.

De teloorgang van DSB, in oktober 2009, wordt in opdracht van Financiën ook onderzocht door rechtsgeleerde Michiel Scheltema. Die zou nog kunnen besluiten de kwestie-Nijpels verder te onderzoeken, maar is daarbij afhankelijk van de bereidheid van AFM en DNB om eventuele vertrouwelijke informatie over te leggen. Scheltema onderzoekt het faillissement van DSB wel in den brede, maar zal daarbij niet ingaan op de rol van individuele personen, zegt zijn woordvoerder.

Vanuit de Tweede Kamer is met onvrede gereageerd op het besluit het onderzoek naar Nijpels te staken. Kamerlid Irrgang (SP) noemt het „slecht voor de waarheidsvinding”. Hij vindt dat Scheltema alsnog de rol van Nijpels en de overige commissarissen moet onderzoeken. „Gebeurt dat niet, dan kan DSB altijd nog onderdeel worden van het tweede deel van de onderzoeken van de commissie-De Wit die de kredietcrisis onderzoekt”, aldus Irrgang.

AFM en DNB kwamen eerder deze week in het nieuws toen bleek dat zij verschillende opvattingen hadden over het functioneren van voormalig DSB-bestuurder Gerrit Zalm, thans bestuursvoorzitter bij staatsbanken ABN Amro en Fortis.